Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. sv. Michala 36

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. sv. Michala 36

Sv. Michala 36
93401 Levice
IČO: 352098

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. sv. Michala 36

O nás

 

Škola má vyše 120 ročnú históriu. S počtom žiakov 902 v školskom roku 2004/2005 patrí v regióne k najväčším školám. Poskytuje veľký výber možností štúdia v 13 učebných odboroch, v troch študijných odboroch, v šiestichštudijných odboroch nadstavbového štúdia. Okrem toho má kredit na organizovanie rekvalifikačných kurzov. Veľkému záujmu sa teší študijný odbor obchod a podnikanie v obchode, turistike a cestovnom ruchu. Absolventi majú možnosť získať certifikát SOPK. Škola v rámci odborného výcviku prevádzkuje jedáleň, cukráreň, cukrárenskú výrobňu a poskytuje služby vo vlastnom kaderníctve, kozmetickom salóne, v autodielni a v stolárstve. Vysoká kvalita teoretického a praktického vzdelávania sa odráža na výrazných úspechoch v krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Škola sa aktívne zapája do projektov EÚ - SOCRATES a LEONARDO. V spolupráci s partnermi v Španielsku, Taliansku, ČR, MR, Nemecku, Poľsku, Fínsku a na Cypre ponúka možnosť výmennej odbornej praxe a po skončení štúdia aj zamestnania sa v zahraničí.

Strediská praktického vyučovania:

dielne:
- pre stolárov
- pre inštalatérov
- pre elektrikárov

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka
Mgr. Zuzana Nemčoková

sekretariat @ zssoaslv . edu . sk

Zástupkyňa
Ing. Marta Agárdyová

agardyovam @ centrum . sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit